05.07.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca FABRIKA ŠEĆERA ŠAJKAŠKA AD ŽABALJ

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Vojvođanska banka“ a.d. Novi Sad

Saziv vanredne Skupštine Šajkaška - pot.pdf