17.07.2019.

Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca RECREATOURS AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Komercijalna banka“ a.d. Beograd

RECREATOURS AD BEOGRAD - održana redovna Skupština akcionara.pdf