15.05.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca NOVITET AD NOVI SAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Momentum Securities“ a.d. Novi Sad

Poziv za redovnu Skupštinu akcionara - 2019.pdf