20.05.2019.

Dopuna dnevnog reda za Skupštinu akcionara izdavaoca UTP SRBIJA-TIS AD ZAJEČAR

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

Odluka o dopuni dnevnog reda.pdf