14.09.2023.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AGROEXPORT AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

Poziv za skupstinu akcionara Agroexport ad.pdf