22.06.2022.

Obaveštenje o održavanju vanredne Skupštine akcionara izdavaoca SAVREMENA ADMINISTRACIJA AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

Poziv za vanrednu sednicu skupstine-14.7.2022. godine-potpisan 2 SA.pdf