14.09.2017.

Isplata dividende izdavaoca MESSER TEHNOGAS a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O ISPLATI DIVIDENDE


Na osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Odluke Skupštine akcionara od 26.05.2017. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «M&V Investments» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo «MESSER TEHONAGAS» a.d. Beograd, vrši isplatu dividende vlasnicima hartija od vrednosti dana 15.09.2017. godine.

Isplata dividende izdavaoca MESSER TEHNOGAS a.d. Beograd.pdf