26.05.2023.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ZLATARPLAST AD NOVA VAROŠ

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Intercity broker“a.d. Beograd

Poziv Zlatarplast 26.06.2023.pdf