12.02.2018.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća III anuiteta za IV emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca M.I. FINANCE DOO Šabac

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Mediolanum Invest“ a.d. Beograd

Obaveštenje o isplati o roku dospeća za III kupon IV emisije M.I. FINANCE DOO.pdf