13.10.2021.

Obaveštenje o nameri isplate dividende AMS OSIGURANJE ADO BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Banka Poštanska štedionica“ a.d. Beograd

Obaveštenje o nameri isplate dividende AMS Osiguranja za 2020 godinu.pdf