17.06.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca IMTEL KOMUNIKACIJE AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker“ a.d. Beograd

Poziv Imtel komunikacije ad Beograd.pdf