27.03.2020.

Prinudni otkup akcija izdavaoca VUNIL a.d. Leskovac

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PRINUDNOM OTKUPU


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu podnete dokumentacije od strane člana «Tandem Finansial» a.d. Novi Sad, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da je SINIŠA ĐORIĆ iz Leskovca, pokrenuo postupak prinudnog otkupa akcija izdavaoca «VUNIL» a.d. Leskovac.

Prinudni otkup akcija izdavaoca VUNIL a.d. Leskovac.pdf