29.05.2023.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca VITAL AD VRBAS

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tandem financial“ a.d., Novi Sad

Poziv Vital 270623 ep.pdf