27.07.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PPT-ZAPTIVKE AD TRSTENIK

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

Poziv za Skupstinu akcionara PPT Zaptivke.pdf