10.10.2018.

Prinudni otkup akcija izdavaoca AKCIONARSKO DRUŠTVO BOBIJA LJUBOVIJA

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O PRINUDNOM OTKUPU


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu podnete dokumentacije od strane člana «Euro Fineks Broker» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da je Ratko Đokić iz LJubovije, pokrenuo postupak prinudnog otkupa akcija izdavaoca «Akcionarsko društvo Bobija» LJubovija.

Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija Bobija.pdf