04.01.2018.

Prinudni otkup akcija izdavaoca DOŽA ĐERĐ a.d. Bačka Topola

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PRINUDNOM OTKUPU


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu podnete dokumentacije od strane člana «Vojvođanska banka» a.d. Novi Sad, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da je «BB MINAQUA» d.o.o. Novi Sad, pokrenuo postupak prinudnog otkupa akcija izdavaoca «DOŽA ĐERĐ» a.d. Bačka Topola.

Prinudni otkup akcija izdavaoca DOŽA ĐERĐ a.d. Bačka Topola.PDF