22.05.2019.

Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca TP ZAPADNA MORAVA AD TRSTENIK od 13.05.2019.

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Komercijalna banka“ a.d. Beograd

TP ZAMO - izveštaj sa Skupštine održane dana 13 05 2019.pdf