27.03.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca CHEMOS a.d. Palić

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „ABC broker“ a.d. Beograd

Poziv za redovnu sednicu skupštine akcionara 2020 godine_sign.pdf