29.05.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca NIS AD NOVI SAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Vojvođanska banka“ a.d. Novi Sad

Invitation to the XII ordinary meeting od SA_NIS a.d. Novi Sad.pdf
Poziv za XII redovnu sednicu SA_NIS a.d. Novi Sad.pdf