27.03.2023.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SREMPUT AD RUMA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

javni poziv Sremput ad Ruma.pdf