07.02.2018.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca AUTOVENTIL a.d. Užice

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Odluke Skupštine akcionara izdavaoca «AUTOVENTIL» a.d. Užice od 20.06.2017. godine, Odluke Nadzornog odbora izdavaoca «AUTOVENTIL» a.d. Užice od 31.01.2018. godine, kao i zahteva od člana «Intercity broker» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo izdavaoca «AUTOVENTIL» a.d. Užice, daje ponudu za sticanje sopstvenih akcija.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca AUTOVENTIL a.d. Užice.pdf