05.04.2021.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AD RIBNJAK SUTJESKA SUTJESKA

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AD RIBNJAK SUTJESKA SUTJESKA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Intercity broker“a.d. Beograd

Poziv za redovnu sednicu Ribnjak Sutjeska.pdf