15.08.2019.

Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca SIMPO AD VRANJE

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti "Tesla Capital" a.d. Beograd

Izvestaj o bitnom događaju 09 08 2019 Simpo ad.pdf