28.05.2020.

Obaveštenje o održavanju skupštine akcionara izdavaoca RTC ŠABAC a.d. Šabac

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „JORGIĆ BROKER“ a.d. Beograd

RTCŠ - Poziv za redovnu godišnju sednicu skupštine akcionara 2020-05-27 DP.pdf