21.05.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca LUKA NOVI SAD AD NOVI SAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Momentum Securities“ a.d. Novi Sad

Poziv za redovnu seednicu Skupštine akcionara.PDF