24.03.2023.

Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca DEDINJE AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker “a.d. Beograd

Izveštaj sa vanredne skupštine potpisan-Dedinje.pdf