29.12.2017.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "NOVI ELIND" Valjevo

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 203.754 akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSNOELE60792 izdavaoca „NOVI ELIND“ Valjevo (MB: 07252749), na osnovu podataka Agencije za privredne registre.