03.07.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca LASTA AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd

POZIV ZA REDOVNU SKUPŠTINU 2020 potpisan.pdf