05.11.2019.

Obaveštenje članovima CRHoV u vezi izmene Terminskog plana saldiranja zaključnica za depozitara novca i hartija člana Banca Intesa a.d. Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Banca Intesa“ a.d. Beograd

Obaveštenje Banca Intesa.pdf