28.07.2020.

Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca HEMOFLUID AD KRUŠEVAC

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Komercijalna banka“ a.d. Beograd

HEMOFLUID AD_Obaveštenje o održanoj godišnjoj skupštini akcionara - potpisan.pdf