20.05.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ĐERDAP USLUGE AD Kladovo

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Dil broker“ a.d. Beograd

POZIV za X redovnu skupstinu 2019.pdf