Pregled ponuda za sticanje sopstvenih akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: MAŠINOPROJEKT KOPRING AD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07022387
ISIN: RSMASPE15368
Naziv: MAŠINOPROJEKT KOPRING AD
JMB: 07022387
Depozitar HoV: MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD
Datum otvaranja: 03. 02. 2020.
Datum zatvaranja: 19. 02. 2020.


Naziv izdavaoca: PLANINKA KURŠUMLIJA AD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07108079
ISIN: RSPLANE17615
Naziv: PLANINKA KURŠUMLIJA AD
JMB: 07108079
Depozitar HoV: EURO FINEKS BROKER AD
Datum otvaranja: 18. 02. 2020.
Datum zatvaranja: 09. 03. 2020.


Naziv izdavaoca: VD DUNAV AD BAČKA PALANKA
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 08760225
ISIN: RSVPDUE31416
Naziv: VD DUNAV AD BAČKA PALANKA
JMB: 08760225
Depozitar HoV: VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD
Datum otvaranja: 13. 02. 2020.
Datum zatvaranja: 27. 02. 2020.


Naziv izdavaoca: ZOPINVEST AD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 17177354
ISIN: RSINVBE98294
Naziv: ZOPINVEST AD
JMB: 17177354
Depozitar HoV: ILIRIKA INVESTMENTS A.D
Datum otvaranja: 14. 02. 2020.
Datum zatvaranja: 28. 02. 2020.