12.07.2019.

Обавештење о одржавању Скупштине акционара издаваоца FAM АД КРУШЕВАЦ

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Комерцијална банка“ а.д. Београд

FAM AD poziv_potpisan.pdf
Jaвнe нaбaвкe