08.11.2019.

Принудни oткуп aкциja издaвaoцa TEЛEВИЗИJA ЛEСКOВAЦ a.д. Лeскoвaц

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИНУДНОМ ОТКУПУУ складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, a на основу поднете документације од стране члана «M&V Investments» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да је РАДОИЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ из Крушевца, покренуо поступак принудног откупа акција издаваоца «ТЕЛЕВИЗИЈА ЛЕСКОВАЦ» а.д. Лесковац.

Prinudni otkup akcija izdavaoca TELEVIZIJA LESKOVAC a.d. Leskovac.pdf
Jaвнe нaбaвкe