14.08.2019.

Oбавештење о извршеној исплати о року доспећа II купона за II емисију дужничких финансијских инструмената, издаваоца ERSTE BANK АД НОВИ САД

Oбaвeштeњe je дoстaвљeнo oд агента емисије „Erste bank“ a.д. Нови Сад

Obaveštenje o isplati kupona II.pdf
Jaвнe нaбaвкe