11.07.2019.

Принудни oткуп aкциja издaвaoцa MИНEЛ РAСTAВЉAЧИ a.д. Нoви Пaзaр

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИНУДНОМ ОТКУПУ


У складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, a на основу поднете документације од стране члана «M&V Investments» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да je «ROYAL HOUSE» д.о.о. Нови Бановци, покренуо поступак принудног откупа акција издаваоца «МИНЕЛ РАСТАВЉАЧИ» а.д. Нови Пазар.

Prinudni otkup akcija izdavaoca MINEL RASTAVLJAČI a.d. Novi Pazar.pdf
Jaвнe нaбaвкe