04.01.2018.

Принудни oткуп aкциja издaвaoцa ДOЖA ЂEРЂ a.д. Бaчкa Toпoлa

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИНУДНОМ ОТКУПУ


У складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, a на основу поднете документације од стране члана «Војвођанска банка» а.д. Нови Сад, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да je «BB MINAQUA» д.о.о. Нови Сад, покренуо поступак принудног откупа акција издаваоца «ДОЖА ЂЕРЂ» а.д. Бачка Топола.

Prinudni otkup akcija izdavaoca DOŽA ĐERĐ a.d. Bačka Topola.PDF
Jaвнe нaбaвкe