11.06.2018.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća I kupona i glavnice za X emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca PORD DOO Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd

Obaveštenje o isplati glavnice i kupona X emisije kratkoročnih obveznica PORD.pdf
Javne nabavke