08.11.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca WVP AD ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU NOVI SAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Ilirika Investments“ a.d. Beograd

WVP AD - poziv.pdf
Javne nabavke