11.07.2019.

Obaveštenje u vezi isplate dividende izdavaoca NIS AD NOVI SAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Vojvođanska banka“a.d. Novi Sad

Notification to CSD members (submitting Residence Certificate and information on beneficial owners of income).pdf
Obaveštenje članovima CRHoV (dostava potvrda o rezidentnosti i podataka o stvarnim vlasnicima prihoda).pdf
Javne nabavke