13.02.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GLOBOS OSIGURANJE AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

poziv Globos osiguranje ad.pdf
Javne nabavke