12.06.2018.

Obaveštenje nakon održane Skupštine akcionara izdavaoca Telekom Srbija AD Beograd i poziv za dostavu obrazaca od strane akcionara za potrebe obračuna poreza prilikom isplate dividende

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Vojvođanska banka“ a.d. Novi Sad

Obavestenje o isplati dividende.pdf
Obavestenje clanovima CRHoV.pdf
Javne nabavke