Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za 2020. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 779.741.169.00 130 29.89
2. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 438.715.728.00 27 16.82
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 381.698.229.00 1469 14.63
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 370.764.519.00 310 14.21
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 240.358.435.00 1257 9.21
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 128.345.480.00 373 4.92
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 109.127.828.00 2214 4.18
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 33.676.644.00 326 1.29
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 27.746.430.00 52 1.06
10. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 21.070.500.00 41 0.81

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 686.125.153.00 123 26.30
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 396.785.132.00 71 15.21
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 335.486.103.00 343 12.86
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 325.462.474.00 300 12.48
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 193.901.782.00 1273 7.43
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 103.893.973.00 344 3.98
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 100.026.746.00 946 3.83
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 95.434.747.00 433 3.66
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 65.246.736.00 311 2.50
10. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 64.165.492.00 14 2.46


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 380.107.876.64 211 37.39
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 239.292.000.00 106 23.54
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 213.405.300.00 1281 20.99
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 108.735.894.00 139 10.70
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 60.932.200.00 81 5.99
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 9.167.474.00 64 0.90
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.238.000.00 3 0.42
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 671.400.00 21 0.07

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 316.003.595.06 292 31.09
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 249.683.391.60 5 24.56
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 170.417.002.20 123 16.76
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 70.088.334.50 103 6.89
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 58.548.248.88 15 5.76
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 54.187.197.92 1140 5.33
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 35.646.770.34 16 3.51
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 16.619.177.00 25 1.63
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 9.540.664.00 12 0.94
10. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 7.298.492.22 31 0.72


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.089.361.899.00 3042 65.06
2. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 456.590.108.56 10 27.27
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 55.006.333.06 4 3.29
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 34.012.046.87 1 2.03
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 9.177.034.50 36 0.55
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 7.884.000.00 5 0.47
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 6.244.831.19 84 0.37
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 4.594.700.00 230 0.27
9. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 3.718.478.94 53 0.22
10. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 2.737.792.00 211 0.16

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 993.160.574.72 896 59.32
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 456.648.108.56 11 27.27
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 108.302.152.61 2160 6.47
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 43.504.795.00 3 2.60
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 15.177.221.48 104 0.91
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 10.000.000.06 1 0.60
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 9.560.158.13 48 0.57
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 8.428.079.56 6 0.50
9. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 7.314.338.00 30 0.44
10. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 7.020.000.00 1 0.42


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 38.532.031.874.22 17 25.62
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 22.213.286.011.91 12 14.77
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 18.151.861.000.00 5 12.07
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 17.499.928.371.00 14 11.64
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 14.935.305.000.00 1 9.93
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 11.632.082.159.00 18 7.74
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 8.095.651.200.00 3 5.38
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 7.385.592.882.92 19 4.91
9. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 4.895.260.983.67 5 3.26
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.723.748.600.00 2 1.15

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 150.381.593.530.25 106 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 224.298.550.000.00 12 24.48
2. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 173.181.240.000.00 11 18.90
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 142.202.850.000.00 12 15.52
4. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 94.032.610.000.00 16 10.26
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 69.068.570.000.00 9 7.54
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 66.391.480.000.00 15 7.25
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 42.847.660.000.00 11 4.68
8. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 31.925.740.000.00 13 3.48
9. EUROBANK A.D. (17171178) 27.741.810.000.00 7 3.03
10. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 26.203.945.600.00 20 2.86

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 890.000.000.000.00 120 97.14
2. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 9.800.000.000.00 1 1.07
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 4.116.000.000.00 1 0.45
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 3.642.660.000.00 7 0.40
5. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 3.606.890.000.00 7 0.39
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.999.995.600.00 1 0.33
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.078.000.000.00 1 0.12
8. MTS BANKA A.D. BEOGRAD (09081488) 568.400.000.00 1 0.06
9. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 392.000.000.00 1 0.04