Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za 2022. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 7.209.398.036.00 328 72.76
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 1.009.884.394.00 1900 10.19
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 509.849.309.00 4754 5.15
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 215.745.715.00 3223 2.18
5. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 194.492.629.00 1188 1.96
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 179.435.933.00 339 1.81
7. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 170.200.000.00 1 1.72
8. TEZORO BROKER AD (17417606) 161.454.335.00 615 1.63
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 90.618.568.00 423 0.91
10. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 75.996.518.00 336 0.77

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 7.729.353.504.00 7044 78.00
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 772.008.276.00 1047 7.79
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 519.497.463.00 1748 5.24
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 287.091.820.00 1981 2.90
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 134.129.480.00 766 1.35
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 126.135.247.00 329 1.27
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 124.159.656.00 136 1.25
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 72.761.496.00 217 0.73
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 59.103.988.00 252 0.60
10. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 22.922.011.00 156 0.23


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 463.321.000.00 22 62.07
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 105.728.601.20 80 14.16
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 59.257.504.35 69 7.94
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 30.672.732.55 77 4.11
5. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 22.780.000.00 31 3.05
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 22.509.574.78 411 3.02
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 19.339.000.00 14 2.59
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 12.708.765.00 26 1.70
9. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 7.488.660.00 106 1.00
10. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.785.400.00 5 0.24

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 478.844.105.00 13 64.15
2. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 105.803.638.18 273 14.17
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 53.750.137.14 62 7.20
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 18.820.028.11 182 2.52
5. EUROBANK DIREKTNA-org. deo banke (77171178) 18.681.600.00 2 2.50
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 18.114.676.99 51 2.43
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 17.487.081.06 82 2.34
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 15.863.393.93 15 2.13
9. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 8.901.906.96 136 1.19
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 4.417.496.94 11 0.59


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 16.874.926.218.98 3 36.76
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 11.382.109.878.69 1296 24.79
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 10.939.125.386.00 6 23.83
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.286.414.123.11 21 4.98
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.535.614.677.44 79 3.35
6. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.297.875.370.11 319 2.83
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 534.752.122.09 868 1.16
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 332.508.513.20 34 0.72
9. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 287.169.127.56 452 0.63
10. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 275.934.525.72 1089 0.60

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 16.867.851.268.98 3 36.74
2. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 10.938.483.300.00 1 23.83
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 3.708.556.017.58 309 8.08
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.715.331.122.20 691 5.91
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.568.928.564.25 182 5.60
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.976.485.701.68 118 4.31
7. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 1.617.421.679.56 23 3.52
8. POŠTANSKA ŠTEDIONICA - broker (77004893) 1.585.003.024.32 16 3.45
9. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 981.449.470.11 872 2.14
10. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 707.423.305.04 8 1.54


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 34.117.068.396.13 19 35.73
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 16.054.683.546.67 8 16.82
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 14.878.154.183.66 10 15.58
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 8.514.470.000.00 2 8.92
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 6.594.816.964.66 5 6.91
6. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 6.068.585.361.73 12 6.36
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.016.900.000.00 1 5.25
8. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 1.446.563.418.02 7 1.52
9. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 1.193.905.200.00 1 1.25
10. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 1.000.000.000.00 1 1.05

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 95.477.710.094.87 70 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 426.472.860.000.00 21 23.63
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 264.452.990.000.00 16 14.65
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 201.123.780.000.00 22 11.14
4. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 163.876.937.449.24 57 9.08
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 113.232.830.000.00 12 6.27
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 107.610.600.000.00 14 5.96
7. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 105.570.290.000.00 34 5.85
8. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 97.015.650.000.00 22 5.38
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 83.071.170.000.00 10 4.60
10. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 51.227.540.000.00 11 2.84

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 1.640.805.000.000.00 264 90.92
2. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 43.333.615.200.00 7 2.40
3. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 33.480.979.149.24 15 1.86
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 19.520.009.000.00 3 1.08
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 14.433.000.000.00 6 0.80
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 13.770.012.600.00 2 0.76
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 10.192.000.000.00 2 0.56
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 9.860.000.000.00 5 0.55
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 8.330.000.000.00 2 0.46
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 5.769.321.500.00 2 0.32