PREGLED OBIMA DEVIZNOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI (EUR)
za period od 03. 08. 2020. do 04. 08. 2020.

Zaključnice - regulisano tržište (obveznice)
Datum
Br. transakcija
Iznos
Ukupno:
0.00
Vanberzansko trgovanje (obveznice)
Datum
Br. transakcija
Iznos
Ukupno:
0.00
Devizna uplata/isplata
Datum
Br. uplata
Iznos uplata
Br. isplata
Iznos isplata
04.08.2020
2
7,871,389.51
1
5,297.79
Ukupno:
2
7,871,389.51
1
5,297.79