05.11.2019.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca RAVNIŠTE a.d. Kruševac

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA STICANJE SOPSTVENIH AKCIJAU skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu Odluke Skupštine akcionara izdavaoca «RAVNIŠTE» a.d. Kruševac od 24.10.2019. godine, na osnovu Odluke Odbora direktora izdavaoca «RAVNIŠTE» a.d. Kruševac od 29.10.2019. godine kao i na osnovu podnetog zahteva člana «Prudence Capital» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo «RAVNIŠTE» a.d. Kruševac, daje ponudu za sticanje sopstvenih akcija.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca RAVNIŠTE a.d. Kruševac.pdf