07.12.2018.

Обавештење о одржавању Скупштине акционара издаваоца ТРЖНИЦА АД СУБОТИЦА

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „SBD Broker“ а.д. Суботица

trznica_odluka_saziv_skupstine07122018-1.pdf