07.12.2018.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TRŽNICA AD SUBOTICA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „SBD Broker“ a.d. Subotica

trznica_odluka_saziv_skupstine07122018-1.pdf