08.11.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca MESSER TEHNOGAS AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „M&V Investments“ a.d. Beograd

Poziv akcionarima za vanrednu skupštinu akcionara-potpisano.pdf