22.05.2019.

Обавештење о одржавању Скупштине акционара издаваоца ЛУКA БEOГРAД AД БЕОГРАД

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Prudence Capital“ а.д. Београд

Luka Beograd-Odluka o sazivanju i poziv za redovnu sednicu Skupstine akcionara za 20.06.2019.g. - potpisan.pdf