22.05.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TP ZAPADNA MORAVA AD TRSTENIK

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Komercijalna banka“ a.d. Beograd

TP ZAMO Poziv za skupštinu dana 24 06 2019.pdf